Wednesday, February 3, 2010

Contoh-contoh Gambar Yang Mempunyai Daya Kreatif


Contoh-contoh lukisan atau karya yang melibatkan daya kreatif daripada seniman.


Berdasarkan karya tersebut dapat dilihat daya kreatif yang ditunjukan oleh pengkarya untuk menghasilkan sebuah lukisan yang mempunyai daya estetik yang jelas. Jika dilihat dari prinsip dalam pengkaryaan, perinsip pergerakan adalah sangat jelas sekali membolehkan lukisan kelihatan hidup dan tidak membosankan kepada celik seni dan peminat seni. Dari segi penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni adalah jelas. Pengolahan unsur-unsur seni dalam penghasilan karya daripada seniman atau pelukis membolehkan lukisan tersebut kelihatan realisme. Penggunaan teknik-teknik unsur garisan dan warna yang pelbagai dalam penghasilan karya akan menampak karya tersebut lebih hidup berbanding lukisan atau karya yang statik.No comments:

Post a Comment