Sunday, April 11, 2010

Seni Arca

Pengenalan

Seni Arca mempunyai keistimewaan tersendiri berbanding dengan seni halus yang lain.penyataan dalam bentuk tiga deminsi menyebabkan arca diminati dalam dimensi yang berlainan. bentuk arca yang berjisim mengigatkan kepada bentuk seni bina. Lantaran itu seni arca dan seni bina boleh dukatakan sealiran. Pengkarya seni bina sering mengutarakan konsep arcanya berkaitan dengan alam kehidupan seharian. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu, Sculpere yang bermakna suatu proses mengukur,melirik,mencungkil dan Mengguris. Seni arca mula diketahui apabila terjumpanya patung Cycladic yang diukir disebuah pulau,dilaut. Aegean lebih kurang 4500 tahun lalu. Pada masa itu arca-arca dibina dalam bentuk figura manusia(patung).
Persembahan dalam bentuk figura manusia berkaitan dengan system agama dan kepercayaan.

Perkembangan seni arca di Malaysia

Perkembangan seni arca di Malaysia bermula dengan bentuk-bentuk berungsur magik untuk kegunaan keagamaan. Misalnya patung-patung orang asli iaitu kaum Jah Hut dan Mah Mari yang mempunyai cici-ciri seumpama itu. Begitu juga dengan keadaanya Megalith Pedang di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Hanya pada sekitar tahun 1960an pengkarya mula membina arca bentuk moden antaranya ialah Anthony Lau, Latiff Mohidan,Syed Ahmad Jamal, Lim Kian Seng dan sebagainya. Pengarca kini sudah berani berkarya dengan menggunakan perbagai media dan juga material. Karya selalunya dihasilkan mengikut tema ataa isu-isu yang tersendiri berdasarkan kehendak pengkarya ataupun kehendak pasaran.

Seni Arca Asia
Arca di Asia banyak menggunakan patung-patung yang menggambarkan sesuatu entiti yang khusus, biasanya manusia,peristiwa,,haiwan atau objek.Tumpuannya ialah sebagai satu perlambangan. Banyak arca dicipta melalui tempahan untuk memperingati sesuatu peristiwa bersejarah atau kehidupan seorang tokoh. Ia bertujuan sebagai seni awam
yang dipamirkan di luar dan kadangkala ia juga dipamirkan di dalam banggunan awam untuk menegaskan sesuatu kepada orang ramai dengan cara yang lebih ketara daripada apa yang boleh ditekankan melalui penggunaan perkataan.Kadangkala,arca-arca yang dihasilkan mempunyai sejarah tersendiri. Pengarca Asia sekarang lebih berani menghasilkan karyamengikut idea dan juga tema-tema. Contohnya pengarca dari Thailand iaitu Chainapa Lepajarn yang telah menghasilkan olahan arca yangberbentuk abstrak. Dari situ dapat dilihat bahawa pengarca asia telah membawa perkembangan mengikut arus kemodenan.

Seni Arca Antarabangsa

Pengarca antarabangsa kebanyakan merujuk kepada sejarah dan juga budaya masing-masing sebagai panduan untuk berkarya. Banyak perubahan berlaku mengikut arus kemodenan. Dengan adanya saina dan teknologi pelbagai bentuk arca dapat dihasilkan. Arca pada zaman ini juga tidak lagi terhad kepada carving dan mpdeling. Sekarang iayanya tertumpu kepada bentuk dan juga pengamatan tiga dimensi. Pengarca menghasilkan karya dengan menggunakan element seni yang dihasilkan menggunakan pelbagai jenis bahan. Antaranya besi, Kain,Plastik dan kayu.Kajian arca dengan teori baru telahmenarik ramai pemerhati dan pemintaan pasaran

kini.Contohnya pengarca dari mexico John Webb yang banyakmenghasilkan karya berbentuk abstrak
dan menggunakan bahan seperti kayu.

Antara arca yang telah menjadi sejarah antarabangsa Umpamanya pada tahun 1986,apabila Patung Liberty meraikan hari ulang tahun yang ke100, satu perayaan selama tiga hari telah diadakan yang berjaya menarik Patung Liberty12 juta pengunjung.

Perayaan ini dikatakan merupakan peristiwa awam yang terbesar di dunia sehingga hari ini.


Definasi Arca

Arca adalah hasil kerja seni dalam bentuk tiga dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir, melarik , mencungkil dan menguris.
Selalunya arca dapat dilihat di galeri, Taman permainan, dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan.


Jenis – jenis arca


Arca bersifat realis atau abstrak. Arca realis menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Ini sesuai dengan peranan pengarca itu sendiri dalam merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Arca terbahagi kepada dua kategori yang besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi.

1. Arca berfungsi (fizikal)
Arca berfungsi adalah jenis yang awal dibina oleh arcawan.Kebanyakan arca ini hanyalah untuk upacara keagamaan dan kebudayaan,mislnya acara (patung kaum Jah Hud dan Mah Meri. Arca ini bukan sekadar dibina untuk tujuan estetika semata-mata,sebaliknya ia mempunyai kepentingan kepada masyarakat. Kini arca dipamirkan di kawasan yang sentiasa dikunjungi oleh orang ramai seperti ruang legar,bulatan sempang empat dan sebagainya. Kebanyakan arca ini berfungsi untuk menghiburkan pengunjung. Antara arca berfungsi ialah Tugu Negara atau tempat kanak-kanak bermain.


Arca berfungsi fizikal


2. Arca Estetika

Arca jenis ini amat popular. Terdapat arca yang berbentuk realis dan berimej abstrak. Keperluan arca ini adalah menghayati dan menghargai nilai keindahannya. Oleh itu seseorang memerlukan nilai-nilai intelek untuk memahaminya. Pada kebiasaannya arca ini dipamirkan di dalam galeri.

Arca Estetika

Kategori arca

1. Arca Asemblaj
Arca ini adalah cantuman daripada pelbagai bahan buangan yang berbeza dan digabungkan menjadi sebuah arca serta mendapat perhatian di Amerika sekitar tahun 1950-60. Arca tiga dimensi ini dilihat sebagai “junk sculpture”, iaitu arca barangan terpakai atau buruk dan rosak.


2. Arca Binaan
Arca ini ialah pembinaan cantuman daripada bahan-bahan yang sama. Misalnya jika besi maka cantumannya juga besi. Sekiranya bahan kayu maka cantumannya juga adalah kayu.
Arca jenis ini boleh dibina berasaskan teknik kerangka atau tidak berkerangka. Untuk teknik kerangka, ia digunakan sebagai struktur asas atau bahagian dalaman biasanya diperbuat daripada dawai, keluli dan sebagainya. Bahagian luar mengandungi lapisan lain seperti bancuhan simen. Arca tanpa kerangka pula dibina berasaskan cantuman bah an-bahan seperti logam yang dicantum samada secara pateri atau kimpalan.


3. Arca Luakan
Pembinaan arca melalui teknik ukiran dan membuang mana-mana bahagian batu atau kayu. Biasanya bahan pembinaan arca ini ialah batu atau kayu, batu marmar, plaster of paris, lilin, tanah liat dan sebagainya. Pelbagai alat digunakan bergantung pada jenis dan kekerasan bahan. Contohnya, jika menggunakan alatan tajam untuk proses memotong, memahat, mengikis dan sebagainya.

4. Arca Timbulan
Arca ini juga dikenali sebagai arca relief, dibina daripada hasil karya dua dimensi yang kemudian ditimulkan menjadi imej tiga dimensi. Arca ini adalah kombinasi antara ciri-ciri catan dan arca. Manusia pada zaman dahulu menghasilkan arca dengan memotong, memahat atau mengorek keluar latar belakang yang mengelilingi figura atau binatang akan menjadi fgura tersebut timbul dari permukaan dan kelihatan menarik. Henri Matisse (1869-1954) dan Jacques Lipcitz (1891-1973) adalah antara tokoh pengarca barat yang menampilkan aliran dan pengaruh kiubisme dalam arca timbulan ini.


5. Arca Tambahan
Pembinaan arca tambahan dilakukan dengan menggunakan baha-bahan lembut seperti tanah liat dan bahan-bahan rapuh.
Terdapat juga bahan cecair yang kemudiannya dikeraskan melalui acuan seperti plaster of paris, tanah liat, lilin dan sebagainya. Setelah acuan disediakan, cairan akan dituang ke dalam acuan. Seterusnya cairan tersebut akan membeku dan menjadi arca. Contoh arca tambahan / acuan ialah Tugu Negara.


6. Arca Mobail
Arca ini boleh bergerak sendiri, berputar, berombak, dan biasanya terawang-awang. Pemindahannya berasaskan seni yang boleh bergerak. Mobail ini digantung di atas syiling. Arca ini dipelopori oleh Alexender Calder (188-1976), iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika dan diperkenalkan pada awal tahun 1930an. Arca stabail boleh bergerak tetapi pergerkannya terhad dan tidak seperti arca mobail yang boleh terawang-awang.7. Arca Stabail

Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang. Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Stabail boleh digantung di dinding, tingkap , atau pintu siling.


Ciri – ciri Arca Mengikut Kategori
1. STABAIL

Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang. Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Stabail boleh digantung di dinding, tingkap atau pintu siling.


2. MOBAIL


Mobail merupakan hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. Mobail juga dikenali sebagai Acra bergerak atau Arca Kinetik . Mobail biasanya digantung di atas siling Bahagian mobail dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak , berputar atau berombak. Mobail mula dipelopor oleh Alexander Calder dari Amerika bahan yang digantung mempunyai imbangan yang sesuai dan dicantum pada sendi untuk membolehkannya bebas bergerak.


3. ASEMBLAJ


Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi, ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi.

Tuesday, March 16, 2010


Cara Pemikiran Otak Kanan (EQ) dan Otak Kiri (IQ)

Keistimewaan mempelajari warna diri ini ialah secara tidak langsung kita akan memahami cara pemikiran. Terdapat dua bahagian atau hemisfera otak iaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua-dua hemisfera otak kanan dan kiri ini amat berpengaruh terhadap gaya pemikiran setiap manusia. Terdapat individu-individu yang pemikirannya lebih dipengaruhi oleh otak kanan dan terdapat juga individu-individu yang pemikirannya lebih dipengaruhi oleh otak kiri.Cara Pemikiran Otak Kanan (EQ)

EQ menjana pemikiran otak kanan yang menghasilkan pertimbangan yang wajar, secara mudah, bebas dan bersahaja ke arah penyelesaian masalah. Ia juga membantu meningkatkan tahap penyesuaian secara holistik, sintesis, konseptual dan proaktif. EQ meningkatkan daya fokus pembelajaran yang lebih lama selain gaya penulisan yang lebih kemas serta membina akhlak dan tingkah laku yang mulia.

Dengan EQ akan berupaya memperbaiki kelemahan spiritual, emosional, mental dan fizikal seperti hiperaktif, kemurungan, sifat pemarah, kedengkian, lupa keterlaluan, terlalu serius, lemah semangat, gangguan halusinasi, kegugupan, kecemburuan melampau, tidak bermaya, kelesuan, malas berfikir, kebimbangan dan sebagainya.

Cara Pemikiran Otak Kiri (IQ)

Pemikiran IQ yang menggunakan otak kiri sebenarnya lebih terhad kepada analisa logikal yang memerlukan langkah demi langkah dan berturutan. Penyelesaian masalah lebih tertutup dan berulang-ulang yang banyak mencetuskan kekeliruan. Kesannya banyak aktiviti menjadi perlahan selain sangat bergantung kepada analisa satu persatu. IQ tidak berupaya membentuk akhlak, moral, rohani dan jasmani yang sebenar. Kecerdikan sememangnya wujud namun lebih banyak kesan-kesan seperti berdusta dan mencari helah.
Jika dilihat daripada sudut pendidikan, kebanyakan sistem pendidikan yang terdapat di dunia lebih menjurus kepada aliran pemikiran otak kiri. Para pelajar di seluruh dunia dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan satu-satu tindakan berdasarkan logik, rasional dan yang mendapat pulangan material semata-mata. Ciri-ciri pemikiran otak kiri lebih ketara apabila pelajar memasuki gerbang universiti. Jika dikategorikan dalam ilmu teknik berfikir, gaya berfikir menggunakan otak kiri ini bolehlah dikelaskan sebagai gaya pemikiran vertikal. Gaya berfikir seperti ini sangat-sangat memerlukan sebab-sebab rasional dan logik; segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan akibat, pengalaman-pengalaman yang lalu dan mesti mempunyai rujukan; setiap idea mesti berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh dilaksanakan.

Jadi, bagaimana untuk menjadikan anak atau pelajar berfikir cara otak kanan? Pertama sekali perlulah diketahui anak berada di dalam level warna diri yang mana, iaitu sama ada Putih (Spiritual) dan Merah Jambu (Emosional) bagi cara pemikiran otak kanan, dan Hijau (Mental) dan Biru (Fizikal) bagi cara pemikiran otak kiri.

Apabila mengetahui warna diri, lebih lagi apabila mengetahui anak lebih cenderung kepada cara pemikiran otak kiri, maka anak dapat dilatih untuk berfikir cara otak kanan. Selain daripada itu, cara pembelajaran juga akan lebih mudah apabila merujuk kepada kekuatan cara pembelajaran bagi setiap warna level diri.


Gaya Berfikir/ Pembelajaran Mengikut Level Diri


1. Spiritual – Intuisi

Gaya berfikir intuisi adalah gaya berfikir yang berhubung dengan perkara-perkara peningkatan yang abstrak. Ia adalah proses pemindahan satu-satu sifat potensi daripada jiwa atau minda ke alam kenyataan dalam bentuk lompatan intelektual yang cepat tanpa memerlukan usaha yang keras, susah payah, dan pengajaran, sebaliknya ia menerusi deria batin atau boleh juga disebut sebagai keserasian hati, kehadiran rohaniah atau rasa hati secara langsung. Gaya berfikir intuisi tidak perlu kepada sebarang perantaraan/ medium atau sebab musabab. Intuisi wujud sebagai hasil pemikiran dalam jiwa sekaligus tanpa sengaja dan kemahuan sendiri.


Pada umumnya, kemampuan intuisi ini adalah adalah berbeza daripada seseorang ke seseorang. Intuisi ini boleh bertambah sehingga seseorang itu mampu bertindak secepat atau sependek waktu yang mungkin dan juga boleh berkurang malah boleh jadi sehingga tiada langsung. Perlu diketahui bahawa intuisi hanya akan timbul pada orang mempunyai fokus dalam pemikirannya. Salah satu cara untuk mendapatkan fokus ialah seseorang itu perlu menaruh minat yang amat mendalam terhadap apa yang difikirkannya atau dalam keriernya. Oleh kerana intuisi ini adalah pengetahuan yang langsung maka ianya adalah lebih meyakinkan bagi orang yang memiliki intuisi tersebut; malah ianya lebih meyakinkan daripada segala maklumat/ pengetahuan yang telah dimiliki oleh tuan tubuh tadi berkenaan dengan apa yang difikirkan.


2. Emosi – Ilham

Ilham adalah gaya berfikir yang berhubung dengan perkara-perkara aqliah yang mujarad, realiti dan ideal. Pada umumnya, ilham sangat berkait rapat dengan intuisi. Ilham adalah satu bentuk ‘tanggapan emosi’ secara langsung yang dapat diserupakan dengan tanggapan deria secara langsung terhadap benda-benda luar yang dapat dicerap oleh pancaindera. Ilham juga dapat diserupakan dengan tanggapan akal menerusi pemikiran dan pengambilan kesimpulan. Sebagaimana dengan intuisi, ilham juga dapat berpindah dengan cepat daripada tidak tahu menjadi tahu. Ilham juga boleh juga diertikan dengan ‘kasyaf’; iaitu satu bentuk tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia tanpa diketahuinya. Jika jiwa seseorang itu bersih dan nafsu dan perasaannya terkawal, kasyaf boleh berlaku pada diriya. Untuk seseorang itu mendapatkan ilham (kasyaf), pemikirannya hendaklah bebas daripada segala ikatan fakta yang diketahuinya; jika diulas daripada sudut ilmu tasawuf, deria batin hendaklah bebas daripada ikatan (tidak terpengaruh) deria zahir hinggalah sampai ke satu peringkat di mana deria zahir sudah menjadi tidak penting lagi.


3. Mental – Akal

Telah sedia maklum oleh semua orang bahawa akal adalah sejenis ‘alat’ yang miliki oleh manusia dalam membuat taakulan dan pertimbangan; natijah daripada itu, manusia akan membuat keputusan hasil daripada taakulan tadi. Walaupun tidak dinafikan lagi bahawa akal mempunyai fungsi yang sangat luas bagi manusia dalam membuat pertimbangan dalam hidup, namun ia terbatas terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, agama, dan perkara-perkara ghaib seperti ketuhanan, kenabian dan roh. Penggunaan akal mampu menyedarkan manusia daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau. Akal juga mengajar manusia membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan pengalaman lalu, yang memungkinkan manusia menilai pemikiran sendiri dan yang membezakan antara ilmu yang betul dengan khayalan kosong.


Oleh kerana inilah golongan yang mempunyai level mental sangat banyak melakukan proses pemikiran dan taakulan terutamanya dalam mencari kebenaran teradap sesuatu perkara. Tidak seperti golongan spiritual, mereka agak lambat membuat keputusan kerana terlalu banyak pertimbangan dan penelitian terhadap sesuatu perkara.


4. Fizikal – Deria

Mereka yang daripada golongan level fizikal lebih cenderung mempelajari daripada perkara-perkara yang dapat dicerap oleh deria mereka seperti deria mendengar, melihat, merasa, menghidu dan sebagainya. Oleh yang demikian, mempelajari daripada deria adalah sangat-sangat terhad kepada perkara-perkara yang telah sedia ada wujud, rasional dan praktikal. Tidak dinafikan lagi bahawa perkara-perkara yang melibatkan praktikal dan rasional sangat penting dipertimbangkan dalam melaksanakan satu-satu perkara. Mempelajari melalui deria tidak membawa kepada kreativiti tetapi lebih kepada melaksanakan perkara-perkara yang telah sedia wujud.

Kesimbangan Otak Kiri dan Kanan


Perlu Keseimbangan Otak Kiri dan Kanan


Gizi.net -
Masalah Kecerdasan: Perlu Keseimbangan Otak Kiri dan Kanan

Masyarakat sering kali menilai IQ (intelligence quotient) disamakan dengan intelegensi atau kecakapan. Padahal, IQ hanya mengukur sebagian kecil dari kecakapan.

''Justru anak yang cerdas itu adalah anak yang bisa bereaksi secara logik dan berguna terhadap apa yang dialami di lingkungannya.

Eileen menjelaskan, IQ merupakan angka yang dipakai untuk menggambarkan kapasitan berpikir seseorang dibandingkan dengan kebanyakan orang lain. Pada umumnya IQ biasanya pada orang diberi angka 100.

"IQ hanya digunakan antara lain membayangkan ruang, melihat lingkungan sekeliling secara runtut dan mencari hubungan antara satu bentuk dan bentuk lain. Tetapi IQ tidak mengukur kreativiti, kemampuan sosial, dan kreatifnya,'' katanya.

Sementara itu, kecerdasan anak dilihat dari pemahaman dan kesadaran terhadap apa yang dialaminya. Kemudian di dalam pikirannya, pengalaman itu diubah menjadi kata-kata atau angka. Karena itu, Eileen menekankan pentingnya pemahaman. ''Kerana pemahaman adalah kombinasi antara upaya memperbanyak masukan melalui pancaindra dan pengetahuan yang sudah dimiliki,'' jelas Eileen.

Bagaimana mengoptimalkan kecerdasan anak?

Eileen menyarankan agar para orang tua meningkatkan cara belajar, membaca, dan mengulang. Misalnya, untuk memperkenalkan cara membaca, ibu membantu anak dengan memberi garis di bawah kata-kata yang penting, meminta anak membaca dengan suara keras dan menjelaskan makna bacaannya.

Selain itu, orang tua juga mengenalkan strategi, mengambil keputusan yang rasional, mencetuskan idea selancar mungkin, mid mapping, meningkatkan perbendaharaan kata, berpikir sambil membayangkan, berfikir kritis, dan bermain. Tujuannya menyeimbangkan kerja otak kiri dan kanan, kerana struktur otak belahan kiri dan kanan mempunyai tugas yang berbeza.

Kenapa perlu menyeimbangkan kerja otak kiri dan kanan?

Eileen mengatakan agar anak bisa membaca lancar dengan pemahaman penuh, menulis secara kreatif, mengeja, mengingat, mendengar, berpikir sekaligus pada saat yang sama atau menjadi juara pada cabang olahraga tertentu. Semua itu dibutuhkan koordinasi otak kiri dan kanan dengan baik serta terlatih.

Tetapi menyeimbangkan kerja otak kiri dan kanan bisa pula melalui kebiasaan. Eileen menjelaskan, misalnya dengan menikmati musik dan kesenian, menikmati warna, ruang dan bentuk, menghargai kreativiti dan menghargai kepekaan perasaan.

Sementara itu, Dr Andre Meaza mengatakan bahwa masa usia awal merupakan keamasan untuk melakukan proses stimulasi aktif melalui proses pengindraan dengan tujuan membentuk wiring system. ''Tahapan awal kehidupan anak merupakan tahapan penting kerana anak sudah mampu menerima keterampilan dan pengajaran sebagai dasar pengetahuan dan proses berfikir.''

Andre juga menjelaskan, separuh perkembangan intelektual anak berlangsung sebelum memasuki usia 4 tahun. Justru perkembangan kognitif usia 17 tahun merupakan akumulasi perkembangan dari anak lahir.

Menurut Andre, anak berusia 0-4 tahun memiliki perkembangan kognitif sebesar 50%, 4-8 tahun sebesar 30% dan 9-17 tahun sebesar 20%. ''Memang perkembangan otak sebelum usia 1 tahun lebih cepat, tetapi kematangan otak berlangsung sesudah anak lahir,'' katanya.

Dia mengingatkan bahwa pengaruh lingkungan awal pada perkembangan otak akan berdampak lama. Oleh karena itu, anak yang mendapat stimulasi lingkungan yang baik, fungsi otaknya akan berkembang lebih baik.

Wednesday, February 3, 2010

Contoh-contoh Gambar Yang Mempunyai Daya Kreatif


Contoh-contoh lukisan atau karya yang melibatkan daya kreatif daripada seniman.


Berdasarkan karya tersebut dapat dilihat daya kreatif yang ditunjukan oleh pengkarya untuk menghasilkan sebuah lukisan yang mempunyai daya estetik yang jelas. Jika dilihat dari prinsip dalam pengkaryaan, perinsip pergerakan adalah sangat jelas sekali membolehkan lukisan kelihatan hidup dan tidak membosankan kepada celik seni dan peminat seni. Dari segi penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni adalah jelas. Pengolahan unsur-unsur seni dalam penghasilan karya daripada seniman atau pelukis membolehkan lukisan tersebut kelihatan realisme. Penggunaan teknik-teknik unsur garisan dan warna yang pelbagai dalam penghasilan karya akan menampak karya tersebut lebih hidup berbanding lukisan atau karya yang statik.Friday, January 29, 2010

Bagaimana Menjadi Kreatif

Setiap orang bangga jika dirinya menjadi Kreatif. Semua orang ingin menjadi kreatif. Tapi apakah kreativiti itu jatuh dari langit?. Adakah bila kita menganggap seseorang lebih kreatif daripada orang lain?. Menurut beberapa ahli, itu semua memang benar kreativiti, itu bakat dan anugerah, bukan bererti tidak boleh diasah dan dibentuk. Kita sendiri juga boleh menciptakan kreativiti. Tanamkan dalam diri anda bahwa 1 Setiap orang boleh menjadi kreatif. Anda tak perlu menjadi orang yang sangat spesifik atau unik, apa lagi jenius untuk menjadi kreatif.


2. Kreativiti dapat diekspresikan dalam berbagai pekerjaan dan aspek kehidupan. ertinya, anda boleh menciptakan suatu hukum baru, atau cara baru dalam mengisi hidup. Atau menciptakan hal-hal baru, atau alternatif baru dalam memecahkan masalah-masalah kalasik. Bagaimana memanfaatkan energi anda untuk menjadi kreatif. Langkah seperti ini adalah berkesan.

3. Keluarkan jiwa kanak-kanak anda.kita dibimbing oleh intuisi dan perkiraan. Tapi, setelah dewasa, sudah lebih banyak persoalan. Pendakatan memberi kebebasan dan buka pikiran. Berfikirlah secara naif dan lepaskan pertanyaan-pertanyaan pada diri. ketika pesawat terbang pertama dicipta, pasti ada pertanyaan-pertanyaan diantara masyarakat dunia’ yang tidak mungkin yang dilontarkan penciptanya pada diri sendiri.

4. Katakan ‘jangan banyak bertangguh. pada orang dewasa dalam diri anda Kalau akan berkarya, bahgian otak yang logik dan dewasa sering menghalangi karena adanya faktor ketidakmungkinan. Jangan bertangguh, teruslah berkarya. Maksudnya, itu akan menekan idea-idea kreatif kita, itu dalam menulis, melakukan pekerjaan tangan, dan banyak lagi..

5. Izinkan diri Anda melakukan kesalahan. Ada satu langkah dalam kehidupan yang ‘menyuruh’ orang berbuat salah. Misalnya, mencuba sesuatu yang tidak lazim, dengan tujuan menciptakan sesuatu yang baru. Itu bagus, kerana anda akan belajar dari kesalahan itu, supaya langkah selanjutkan akan lebih baik. Bayangkan seorang pelukis yang memiliki buku lukisan atau lakaran yang tebal. Pasti dia telah melakukan banyak kesalahan sebelum mencapai gambar yang terbaik.

6. Isi ‘pengalaman anda. Pikiran kreatif membutuhkan idea segar, seperti otot membutuhkan makanan. Jadi, lihatlah sekitar anda. Tontonlah filem atau apa pun yang anda sukai. Pikiran anda akan menyerap pelbagai hal yang mungkin boleh menjadi sumber idea.

7. Cubalah memiliki kegiatan rutin. Kalau pikiran anda sedang buntu, beritirahatlah sejenak dan kerjakan sesuatu yang sifatnya rutin. Misalnya, mencuci piring, mandi, bercukur, atau cuma berjalan sekeliling tempat Anda. Pekerjaan ini akan membuat pikiran pragmatis anda sibuk, sehingga pikiran yang kekanak-kanakan itu akan muncul tiba-tiba.

8. Tuliskan Idea bagus boleh muncul pada saat-saat tidak terduga. Kalau anda selalu mempunyai alat tulis, anda boleh menuliskannya selalu supaya anda tidak lupa. kisah, Paul McCartney menciptakan lagu Yesterday yang legendaris itu ketika bangun tidur. Kalau tidak cepat menuliskannya, pasti idea itu cepat lenyap.

9. Menulislah, Bagi orang-orang Barat, yang terbiasa menulis jurnal harian, menulis merupakan satu kerja yang amat rumit sekali. Ada ahli yang menyarankan agar anda menulis 3 halaman apa pun setiap pagi. Katanya, di antara orang-orang yang suka menulis, pasti akan menemui idea yang lebih bagus. Maksudnya, menulis itu boleh merangsang ide.

10. Percaya bahwa anda boleh melakukannya. Jangan ragu-ragu ketika melakukan sesuatu Yang penting anda percaya, setiap manusia mempunyai kekuatan untuk menjadi kreatif.


Nama: Patrick Juanis
No Matrik: D20081032493
Mejor: Pendidikan Seni Visual

Alamat Tepat: Kg, Kolombuong P/s 109, 89657 Tambunan
Sabah.
Alamat Semasa: A-3-3(2) Kolej Ungku Omar, UPSI, 35900 Tanjung Malim
Perak.